Xanh – sạch đẹp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xanh – sạch đẹp, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền thực hiện chương trình phân loại rác thải với mục tiêu thay đổi thói quen “phân loại rác thải tại nguồn hôm nay là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngày mai”.