xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, cập nhật vào ngày: 25/01/2022

Phường Định Công rộng khoảng 175,5ha, trong đó có phần không nhỏ là đất nông nghiệp chưa được chuyển đổi mục đích nên thường phát sinh vi phạm.