Xây dựng phát triển đô thị trên thế giới

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xây dựng phát triển đô thị trên thế giới, cập nhật vào ngày: 03/04/2020

Nói về những bài học và kinh nghiệm từ các nước khi xây dựng đô thị, GS. Richard Peiser, Trường Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng dự án thành công còn được tạo ra từ tinh thần cộng đồng, bởi người giúp dự án bán hàng tốt nhất chính là cư dân tại đó.