xe máy điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xe máy điện, cập nhật vào ngày: 25/06/2024

Không chỉ được miễn phí nhiều khoản thuế, chủ phương tiện xe máy điện còn được tạo điều kiện “mở” trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký.

Theo Thông tư số 54 của Bộ Công an, từ ngày 6/12 tới đây, các phương tiện là xe máy điện, xe đạp điện sẽ phải thực hiện đăng ký bắt buộc. Thủ tục và chi phí đăng ký cho xe máy điện được nhiều người quan tâm.