xe thô sơ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xe thô sơ, cập nhật vào ngày: 19/06/2021

Sau năm 2025, TP.HCM chấm dứt hoàn toàn hoạt động đối với loại phương tiện xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh trên địa bàn TP.