Xét tuyển vào lớp 10

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xét tuyển vào lớp 10, cập nhật vào ngày: 15/04/2024

Ngày 26/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Tờ trình UBND TP. Hồ Chí Minh về phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Trong đó, Sở đề xuất tuyển sinh vào 10 cả hệ thường và hệ chuyên.