Xin hoãn đại hội cổ đông EVN Finance

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Xin hoãn đại hội cổ đông EVN Finance, cập nhật vào ngày: 22/05/2024

Một nhóm cổ đông của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) làm đơn gửi tới các cơ quan có thẩm quyền để đề nghị hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của công ty này vì cho rằng HĐQT đương nhiệm sai phạm nghiêm trọng quá trình điều hành. Cùng với đó, việc chuẩn bị Đại hội có nhiều khuất tất cũng được nhóm cổ đông yêu cầu làm rõ.