xóa bỏ bếp than tổ ong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xóa bỏ bếp than tổ ong, cập nhật vào ngày: 20/10/2021

Người kinh doanh ủng hộ dự án thí điểm xóa sổ bếp than tổ ong trên địa bàn Hà Nội bắt đầu từ 1/1/2020. Tuy nhiên, vì hiệu quả kinh tế nên người dân cần một phương án hỗ trợ thay thế cụ thể, tương đương.