xu hướng kinh tế 2022

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xu hướng kinh tế 2022, cập nhật vào ngày: 19/07/2024

Năm 2022, mặc dù dự báo còn nhiều thách thức, rủi ro nhưng dòng chảy chính của các nền kinh tế sẽ là phục hồi.