Xủ lý vi phạm quy định về dội mũ bảo hiểm

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xủ lý vi phạm quy định về dội mũ bảo hiểm, cập nhật vào ngày: 02/12/2020

Ban ATGT TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 77/BATGT-VP về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.