xuất khẩu nhân điều

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu nhân điều, cập nhật vào ngày: 08/02/2023

Gần 1 tỷ USD là con số nhập siêu đầu tiên sau 31 năm của ngành điều trong nửa đầu năm 2021.