xuất khẩu nước ngoài

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuất khẩu nước ngoài, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

HSBC đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút FDI vượt trội tại khu vực ASEAN. Nhờ các khoản đầu tư FDI, Việt Nam đã dần chuyển mình trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).