Nhập khẩu phân bón từ các thị trường tăng 40,7% so với cùng kỳ

Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 3,16 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 909,34 triệu USD, giá trung bình 287,6 USD/tấn, tăng 20,7% về khối lượng, tăng 40,7% về kim ngạch và tăng 16,6% về giá so với 8 tháng năm 2020.

Phân bón nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc. Tính chung cả 8 tháng năm 2021, nhập khẩu phân bón từ thị trường này vẫn tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1,45 triệu tấn, chiếm 43,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nga. Trong 8 tháng năm 2021, nhập khẩu từ Nga cũng giảm 7,5% về lượng, giảm 0,9% kim ngạch nhưng tăng 7,1% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 250.907 tấn, chiếm 9,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Indonesia trong 8 tháng năm 2021 tăng mạnh 416% về lượng, tăng 686% kim ngạch và tăng 52,4% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 192.207 tấn, chiếm 8% trong tổng kim ngạch.

Xuất, nhập khẩu phân bón tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2021.
Xuất, nhập khẩu phân bón tăng trưởng mạnh trong 8 tháng đầu năm 2021. (Ảnh minh họa).

Nhập khẩu phân bón trong tháng 8/2021 giảm mạnh so với tháng liền kề trước đó, nhưng tính chung cả 8 tháng năm 2021 thì nhập khẩu từ đa số thị trường tăng mạnh so với 8 tháng đầu năm 2020.

Xuất khẩu phân bón chủ yếu sang thị trường Campuchia

8 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 19,2%, 46,7% và 23%, đạt 830.437 tấn, tương đương gần 295,91 triệu USD, giá trung bình đạt 356,3 USD/tấn.

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Canpuchia. Tính chung cả 8 tháng xuất khẩu phân bón sang thị trường này tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với 8 tháng năm 2020, đạt trên 354.336 tấn, chiếm 45,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Mozambique với mức tăng rất mạnh 482,3% về lượng và tăng 545% kim ngạch, giá cũng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 38.759 tấn, tương đương 18,21 triệu USD.

Xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 39.361 tấn, tương đương trên 15,7 triệu USD, giá 398,8 USD/tấn, tăng 34,8% về lượng, tăng 38,2% kim ngạch, giá tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo tăng cả lượng và kim ngạch so với 8 tháng năm 2020.

Theo Nguyễn Luận/Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/xuat-nhap-khau-phan-bon-tang-truong-manh-trong-8-thang-dau-nam-59914.html