Xuat-xu-viet-nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xuat-xu-viet-nam, cập nhật vào ngày: 07/07/2020

Thông tin về những vụ việc nhập khẩu hàng hóa gian lận, giả mạo xuất xứ Việt Nam điển hình tại buổi họp “Công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ của ngành Hải quan” chiều ngày 19/7.

2019 sẽ là một năm quan trọng đối với Việt Nam trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi chuỗi cung ứng, đặc biệt là kiểm soát nguồn cung gỗ nhập khẩu.