xúc tiến xuất khẩu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xúc tiến xuất khẩu, cập nhật vào ngày: 05/12/2023

Ngày 4/4, tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) Bộ Công Thương, Cục XTTM, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong XTTM.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu tập trung vào 7 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đã công bố hợp tác với Amazon Global Selling để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu (XK) thông qua thương mại điện tử...