Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc sở Công Thương Hà Nội, đề án trái cây đặt ra 4 nhóm điều kiện đối với các cửa hàng kinh doanh trái cây gồm điều kiện đầu tư kinh doanh thực phẩm; điều kiện nhân lực; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh doanh; điều kiện nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn hàng hóa trái cây…

Sở Công Thương Hà Nội đã tiến hành gắn biến cho Cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh; Cửa hàng kinh doanh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư K.L.E.V.E.

Hiện trên địa bàn quận Ba Đình có 89 cơ sở kinh doanh trái cây; trong đó 40 cơ sở kinh doanh cá thể, 49 doanh nghiệp chuyên kinh doanh trái cây; số cơ sở cấp giấy tờ về an toàn thực phẩm là 55/89 cơ sở, đạt 61,8%.

Trong đợt này, Sở Công Thương HN trao biển nhận diện cho 6 đơn vị kinh doanh, phấn đấu hết năm 2018, 100% các cửa hàng có đăng ký kinh doanh, có đầy đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện phục vụ kinh doanh, bảo quản trái cây đảm bảo chất lượng.

Đối với những cơ sở chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Đề án, ủy ban nhân dân quận sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với ủy ban nhân dân các phường hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm để sớm đủ điều kiện được cấp biển nhận diện, phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ có từ 80-90% cửa hàng được cấp biển theo quy định.

Theo ngaynay.vn

Nguồn: http://reatimes.vn/ha-noi-gan-bien-nhan-dien-cua-hang-hoa-qua-sach-19020.html