Đề xuất ô tô phải lắp camera lùi

Muốn tham gia giao thông, ô tô phải lắp camera lùi.

Theo dự thảo luật mới, các loại ô tô còn phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mới được phép tham gia giao thông.

Trong đó, lộ trình thực hiện việc lắp camera lùi bắt đầu từ ngày 1/1/2025. Ngoài ra, ô tô phải có đủ hệ thống hãm có hiệu lực; có hệ thống lái có hiệu lực; tay lái của ô tô ở bên trái của xe; trường hợp ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ...

Về niên hạn sử dụng, dự thảo quy định không quá 25 năm đối với ô tô chở hàng; không quá 20 năm đối với ô tô chở người từ 10 chỗ trở lên.

Đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy

Bên cạnh đó, trong dự thảo lần 2 thông tư hướng dẫn về trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy

Theo dự thảo, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 đến dưới 10 chỗ ngồi thay vì phải có bình chữa cháy thì chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy. Quy định bắt buộc trang bị bình chữa cháy chỉ áp dụng với xe từ 10 chỗ trở lên và các phương tiện khác đã quy định trong Thông tư 57. Theo Bộ Công an, đề xuất bỏ quy định bắt buộc có bình cứu hỏa với xe từ 4 chỗ là để phù hợp với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật Phòng cháy chữa cháy mà Bộ Công an đang xây dựng, dự kiến có hiệu lực trong năm 2020.

Theo Gia đình Việt Nam