Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội cho biết, tại cuộc họp về thiết kế Con đường gốm sứ Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP đã thống nhất về chủ trương triển khai Con đường gốm sứ Hà Nội đoạn từ cửa khẩu An Dương đến Cầu Nhật Tân, theo hướng tuyến từ An Dương đến cầu Nhật Tân.

Đồng thời, ông Chung yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mời các nhà điêu khắc, hội họa, kiến trúc sư... để thành lập Hội đồng nghiên cứu đề xuất ý tưởng, chất liệu, lên phương án tổng thể về Con đường gốm sứ Hà Nội theo chiều dài lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Việc thực hiện phải được nghiên cứu bài bản, khoa học; Xây dựng Đề án báo cáo UBND Thành phố trình Thường trực Thành ủy trước ngày 25/7/2020.

Riêng với các đoạn cũ đã thực hiện của Con đường gốm sứ Hà Nội thì Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng kế hoạch duy tu và tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ.

Theo Bảo Loan/Gia đình & Xã hội