1. Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy (Lãi suất: %/năm)

Biểu lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 3/2020 của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam  tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy thì ngân hàng có mức lãi xuất cao nhất là:

 • Kì gửi là 36 tháng là ngân hàng NCB với lãi xuất 8,4%.
 • Kì hạn 24 tháng là Ngân hàng Nam Á Bank có mức lãi suất 8,6%.
 • Kì hạn 18 tháng là Ngân hàng NCB có mức lãi suất 8,25%.
 • Kì hạn 12 tháng là Ngân hàng NCB có mức lãi suất 8,10%.
 • Kì hạn 9 tháng là Ngân hàng NCB có mức lãi suất 7,65%.
 • Kì hạn 6 tháng là Ngân hàng NCB có mức lãi suất 7,60%.
 • Kì hạn 3 tháng là Ngân hàng , Bắc Á, ACB ... có mức lãi suất 5,00%.
 • Kì hạn 1 tháng là Ngân hàng , Bắc Á, Đông Á, SCB có mức lãi suất 5,00%.
 • Lãi xuất không kì hạn là Ngân hàng Bắc Á, Bảo Việt, SCB có mức lãi suất 0,8%.

2. Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Lãi suất: %/năm)

Biểu lãi suất ngân hàng mới nhất tháng 3/2020 của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân thì ngân gửi trực tuyến có mức lãi xuất cao nhất là:

 • Kì gửi là 36 tháng là ngân hàng SCB với lãi xuất 8,56%.
 • Kì hạn 24 tháng là Ngân hàng SCB có mức lãi suất 8,56%.
 • Kì hạn 18 tháng là Ngân hàng SCB có mức lãi suất 8,76%.
 • Kì hạn 12 tháng là Ngân hàng SCB có mức lãi suất 8,66%.
 • Kì hạn 9 tháng là Ngân hàng SCB có mức lãi suất 8,36%.
 • Kì hạn 6 tháng là Ngân hàng SCB có mức lãi suất 8,21%.
 • Kì hạn 3 tháng là Ngân hàng Vietinbank có mức lãi suất 5,1%.
 • Kì hạn 1 tháng là Ngân hàng VIB, SHB, SCB, Oceanbank ... có mức lãi suất 5,00%.
 • Lãi xuất không kì hạn là Ngân hàng Bắc Á có mức lãi suất  cao nhất 0,8%.

Chú thích màu sắc:

Màu xanh lá cây là lãi suất %/năm cao nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm.

Màu đỏ là lãi suất %/năm thấp nhất trong kỳ hạn gửi tiết kiệm

Theo An Nhiên/Đô Thị Mới