Ngày 3/12, đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại – môi trường Nhật Bản cho biết: "Sau khi thí điểm thành công việc chứng minh mô phỏng xử lý trong 24 giờ lượng nước thải chảy liên tục vào khu quây theo tỉ lệ thực tế trên sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, đảm bảo chất lượng nước đạt quy chuẩn hiện hành của Việt Nam (QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Chúng tôi đưa ra giải pháp xử lý cho cả dòng sông Tô Lịch theo 2 nhóm hệ thống Nano - Bioreactor".

Mô phỏng lắp đặt hệ thống thiết bị Nano - Bioreactor ngầm dưới lòng đất, xử lý tại chỗ nước thải từ các cống trước khi xả thải ra sông Tô Lịch trong vòng 24 giờ.

Cụ thể, nhóm 1: Hệ thống Nano-Bioreactor xử lý nước thải tại chỗ trong ngày (24h), rồi mới xả vào sông nước đạt QCVN. Đây là nguồn cấp nước bổ cập tại chỗ cho sông Tô Lịch.

Nhóm 2: Hệ thống Nano- Bioreactor xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ ở trong lòng sông, tạo dòng chảy cho sông Tô Lịch.

Giải pháp này sẽ đảm bảo nước thải từ các cống sẽ được xử lý tại chỗ tại bể ngầm dưới đất bằng hệ thống Nano - Bioreactor, nhóm thứ 2 tạo ra nước đạt QCVN rồi mới chảy vào sông Tô Lịch.

Trong trường hợp phát sinh nước thải tràn vào lòng sông thì vẫn có hệ thống Nano- Bioreactor nhóm thứ 2 đặt ở giữa sông (có tính toán hợp lý, khoa học theo công thức tính toán của phát minh tại Nhật Bản) xử lý mùi, chất ô nhiễm và phân hủy bùn hữu cơ.

Mô phỏng lắp đặt hệ thống thiết bị Nano - Bioreactor xử lý ô nhiễm nước, phân hủy bùn hữu cơ hồ Tây.

Đại diện Tổ chức Nhật Bản cho biết: "Hệ thống vận hành hoàn toàn tự động, có điều khiển đáp ứng cả khi có mưa bão lớn. Chi tiết về hệ thống xử lý nước thải tại chỗ bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, chúng tôi sẽ công bố trong buổi hội thảo khoa học tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam sắp tới".

Tổ chức xúc tiến thương mại – môi trường Nhật Bản cho biết, công nghệ Nano- Bioreactor Nhật Bản có 12 ưu điểm để giải quyết đồng thời các vấn đề ô nhiễm hiện tại của Việt Nam, trong xử lý nước thải ở các "dòng sông chết" như: Chi phí ban đầu thấp; xử lý triệt để tận gốc mùi hôi thối trong thời gian ngắn; bảo tồn hệ sinh thái, cá, thủy sinh phát triển tốt mà không bị tái ô nhiễm; xử lý được các khuẩn gây bệnh đường ruột…

Vì vậy, đơn vị quyết định sẵn sàng đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây và một số "dòng sông chết", góp phần cải thiện triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường cho người dân Việt Nam. Đặc biệt là những người dân đang sinh sống cạnh các sông hồ ô nhiễm.

Hiện trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch hiện nay. Ảnh: Bảo Loan

Đại diện Tổ chức Nhật bản cho biết, trong buổi họp đánh giá về kết quả thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản, ngày 29/10/2019 vừa qua, đơn vị đã báo cáo UBND thành phố về phương án đầu tư 100% chi phí xử lý toàn bộ sông Tô Lịch, Hồ Tây. Khi thành công thì đơn vị sẽ cho Hà Nội thuê, rồi chuyển giao cho Hà Nội quản lý, vận hành.

Theo Bảo Loan/Gia đình & Xã hội