Trong tháng 11 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 29,6% (tương ứng giảm 4.939 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này đạt 11.744 chiếc, tương ứng đạt 267 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu ghi nhận trong tháng trước đạt 16.683 chiếc với trị giá là 324 triệu USD.

Trong tháng 11, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 5 thị trường chính gồm: từ Thái Lan với 5.807 chiếc, từ Indonesia với 4.009 chiếc, từ Trung Quốc với 480 chiếc, Mexico với 472 chiếc và từ Nhật Bản với 271 chiếc.

Tính chung, số xe nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.Tháng 11, có 5 xe loại trên 9 chỗ làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam qua cửa khẩu TP.Hải Phòng với trị giá là 111.000 USD.

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 11 đạt 2.309 chiếc, với trị giá đạt 56,4 triệu USD, giảm mạnh 24,8% về lượng và giảm 8,1% về trị giá so với tháng trước.

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11, cả nước nhập khẩu tới 133.696 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 95,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 99.261 chiếc, gấp 2,3 lần; ô tô vận tải là 28.427 chiếc, tăng 36,4% so với cùng kỳ.

Theo Báo Dân Sinh