TỜ KHAI HẢI QUAN

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về TỜ KHAI HẢI QUAN, cập nhật vào ngày: 06/12/2021

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan (TCHQ) lượng gạo của các tờ khai hải quan bị hủy là 53.321 tấn, số lượng gạo này sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Tổng cục Hải quan cho biết, 11 tháng năm 2019, Việt Nam nhập khẩu 133.696 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 95,6% so với cùng kỳ năm trước.