Lệ phí trước bạ

Đây là lệ phí áp dụng với những người nhận tài sản thông qua việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế phải kê khai và nộp cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản vào sử dụng.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao hợp pháp giữa bên bán và bên mua nhà, chủ tài sản phải làm thủ tục kê khai nộp lệ phí trước bạ.

Hồ sơ nộp lệ phí trước bạ tại chi cục thế địa phương nơi có nhà đất, hồ sơ bao gồm:

- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có)

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật

- Bản sao hợp đồng chuyển nhượng.

Thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất được pháp luật quy định là thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng phải chịu thuế là cá nhân có thu nhập trên.

Người nộp thuế có trách nhiệm nộp hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế, nơi có nhà đất mua, chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng nhà ở có hiệu lực. Hồ sơ này gồm có:

- Tờ khai thuế thuế thu nhập cá nhân

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng, giấy chứng minh chuyền sở hữu nhà và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm.

- Hợp đồng chuyển nhượng nhà ở

- Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Phí công chứng

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng công chứng được xem là căn cứ pháp lý cao nhất khi giao dịch chuyển quyền sở hữu nhà ở từ người bán sang người mua.

Mức thu phí công chứng hiện nay được quy định tại Thông tư số 257/2016/BTC như sau:

 

Theo Báo Xây dựng

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/3-loai-thue-phi-phai-tra-khi-mua-nha-dat-298108.html