Cụ thể, Mỹ nhập khẩu từ Việt Nam hơn 88 nghìn tấn tôm, tăng 33% so với năm 2020.

Giá trung bình tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng 4% từ 10,5 lên 11 USD/kg.

Tôm nuôi (tôm thẻ, tôm sú) lột vỏ đông lạnh (tôm thịt) là sản phẩm Mỹ NK vào nhiều nhất trong năm qua. Sản phẩm này chiếm trên 1/4 khối lượng và giá trị nhập khẩu tôm Mỹ với 226 nghìn tấn với giá trị trên 2 tỷ USD.

Tôm thịt đông lạnh loại khác (tôm nước lạnh, tôm biển…) là sản phẩm nhập khẩu lớn thứ 2, chiếm 20% khối lượng và 19% giá trị với 179 nghìn tấn và gần 1,5 tỷ USD.

Tiếp theo là tôm chế biến khác và tôm bao bột đông lạnh chiếm lần lượt 14% và 7% khối lượng nhập khẩu tôm của Mỹ.

Năm 2021, giá trung bình nhập khẩu tôm vào Mỹ tăng 4% đạt trên 8,9 USD/kg. Tôm Ecuador nhập khẩu vào Mỹ có giá trung bình tăng mạnh nhất, tăng 19% từ 6,26 USD lên 7,43 USD/kg.

Giá trung bình tôm Việt Nam nhập khẩu vào Mỹ tăng 4% từ 10,5 lên 11 USD/kg. Giá trung bình của các nguồn cung khác như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia tăng 1%.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/88-nghin-tan-tom-cua-viet-nam-duoc-xuat-khau-sang-my-nam-2021-203495.html