Ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tại dự thảo mới nhất về nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã mở rộng đối tượng được gia hạn, theo đó sẽ bao quát 98% doanh nghiệp với số thuế, tiền thuê đất được gia hạn lên đến 180 nghìn tỷ đồng.

Mới đây, ngày 3/4/2020, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Ông Phạm Đình Thi

So với Tờ trình cũng được Bộ này trình Thủ tướng trước đó (ngày 26/3) thì lần này, Bộ Tài chính đã tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ ngành, tổ chức, cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ tháng 3.

Theo đó, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm 2 ngành kinh tế cấp 1 là ngành xây dựng và hoạt động kinh doanh bất động sản; bổ sung 11 ngành kinh tế cấp 2 gồm chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng.

Nói rõ hơn về các ngành kinh tế được bổ sung, ông Phạm Đình Thi cho biết, trong phân ngành kinh tế gồm có 5 cấp. Cấp 1 gồm tất cả các ngành kinh tế; cấp 2 trong phạm vi cấp 1; tương tự ở các cấp thấp hơn cũng thế.

“Do đó, dự thảo bổ sung thêm 2 ngành kinh tế cấp 1 và tới 11 ngành kinh tế cấp 2, nên lĩnh vực được gia hạn là khá rộng” – lãnh đạo Vụ Chính sách thuế nói và cho biết dự kiến gói hỗ trợ sẽ từ hơn 80 nghìn tỷ đồng như dự thảo trước thì đến dự thảo lần này đã lên đến 180 nghìn tỷ đồng.

Với việc mở rộng đối tượng hỗ trợ như lần này, theo ước tính của Bộ Tài chính, tổng số doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất lần này lên tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cả nước.

Bộ Tài chính cho biết gói hỗ trợ gia hạn thuế theo như dự thảo mới nhất sẽ bao quát tới 98% các doanh nghiệp

Cũng theo đại diện Bộ Tài chính, để các doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng ngay gia hạn thì trong dự thảo trình lần này, Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Thứ hai là để đơn giản trong quá trình thực thi, doanh nghiệp chỉ cần làm đơn đề nghị và nộp 1 lần cho các cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Trong dự thảo có mẫu đơn đính kèm. Các loại thuế xin gia hạn, doanh nghiệp chỉ cần điền vào mẫu và gửi cho cơ quan thuế trước 30/7/2020. Đơn xin gia hạn được gửi cùng với hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (có loại khai theo tháng, có loại khai theo quý).

Với thuế thu nhập doanh nghiệp, đến nay đã qua thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp (30/3), các doanh nghiệp đã nộp và chưa nộp hồ sơ sẽ xử lý ra sao, ông Phạm Đình Thi cho biết việc gia hạn lần này, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ vào ngày 26/3. Trên cơ sở đó, thông qua Cổng Thông tin điện tử, Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế đã thông báo cho các cục thuế địa phương biết được tinh thần và nội dung để thông báo cho các doanh nghiệp.

"Nếu doanh nghiệp đã chấp hành tốt, nộp trước rồi thì chúng tôi cho phép bù trừ vào các khoản thuế phải nộp khác để đảm bảo các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi này” – ông Phạm Đình Thi thông tin.

Theo An ninh Thủ đô