Mới đây, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành Hội nghị sơ kết công tác xây dựng cơ bản 5 tháng đầu năm, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn năm 2023 và nguồn vốn trung hạn giai đoạn (2021 - 2025).

Tại Hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, năm 2023, tổng nguồn vốn phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh hơn 3.900 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/5, đã giải ngân chỉ hơn 790 tỷ đồng, đạt 20,26% so với kế hoạch đã phân bổ. Công tác giải phóng mặt bằng có sự chuyển biến tích cực; các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án liên kết vùng cơ bản đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu
Quảng trường Hùng Vương, thành phố Bạc Liêu

Trước việc tiến độ các dự án và công tác giải ngân triển khai "ì ạch", các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư các dự án đã thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng vẫn đề, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh sẽ triển khai thực hiện quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn kế hoạch được phân bổ.

Để khắc phục các tồn tại, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, dự án và giải ngân các nguồn vốn năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Phạm Văn Thiều đề nghị các chủ đầu tư, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ, khẩn trương, quyết liệt, xem công tác triển khai thực hiện các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát thực tế tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các địa phương lập các đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn do mình quyết định đầu tư, quản lý chi. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ được giao cần chủ động, tích cực hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian tối đa để thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải ngân.

Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao; đồng thời nghiêm khắc phê bình những tập thể, cá nhân chậm giải ngân, không giải ngân hết nguồn vốn đã được phân bổ.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bac-lieu-giai-ngan-nguon-von-sach-chi-dat-hon-20-trong-5-thang-dau-nam-77972.html