bác sĩ Trần Xuân Thạch

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bác sĩ Trần Xuân Thạch, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

“Cơ sở này chỉ đăng ký duy nhất một bác sĩ Trần Xuân Thạch với Sở Y tế Hà Nội. Chúng tôi không nhận được thông báo có bác sĩ Lục, bác sĩ Khải, bác sĩ Tùng…”

Tư vấn, quảng cáo và thực hiện dịch vụ kém chất lượng... và còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác vẫn đang được Viện thẩm mỹ D’Vincy “ngang nhiên” thực hiện một mình một luật?!