Bài khấn đốt vàng mã

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bài khấn đốt vàng mã, cập nhật vào ngày: 02/12/2020

Ngày Rằm tháng 7, sau khi cúng gia tiên hay cúng chúng sinh xong theo phong tục phải đốt vàng mã ngay và rải gạo, cháo, muối ra bốn phương tám hướng.