Trong dân gian lưu truyền một bài khấn (lời đọc) mỗi khi đốt vàng mã. Lời đọc này khá ngắn gọn, đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc thường được các cụ truyền rằng đọc lời khấn khi đốt vàng mã cho người âm nhận được tấm lòng của người dương. Cùng với bài khấn nhỏ là tục đổ rượu vào tro vàng mã với nhiều cách giải thích khác nhau. 

Người thì cho rằng đổ rượu vào tro vàng mã thì mới hoàn tất quá trình đốt mã, người âm mới nhận được đồ do người dương cúng. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng đổ rượu vào tro vàng mã có ý nghĩa là "hỏa tịnh", làm cho lửa tắt trong sạch sẽ mà thôi. 

Vì có nhiều quan điểm khác nhau nên bài khấn nhỏ khi đốt vàng mã chỉ mang tính chất tham khảo cho mọi người trong dịp Rằm tháng 7. 

Nội dung bài khấn như sau: 

Âm dương nhất lý
Lễ phật hoàn thành
Phần hoá kim ngân
Cúng giàng lễ tất

hoặc:

Dương sao âm vậy
Lễ Phật đã xong
Phần* hoá ** vàng bạc
Cúng dàng đã xong

* phần: đốt cháy 

** hóa: chệch âm của chữ Hoả = Lửa, đốt cháy

Theo Mai Anh (tổng hợp)/Đô Thị Mới