ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ, cập nhật vào ngày: 29/10/2021

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP.

Hà Nội dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

TP.Hà Nội lên kế hoạch cải tạo, xây dựng lại 3 khu chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 là khu tập thể Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 947-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn TP.