Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19, cập nhật vào ngày: 27/11/2021

7, tại Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị, việc trước hết cần làm là khởi động lại các Ban Chỉ đạo chống dịch ở tất cả các cấp quận, huyện, phường, xã.