ban quan trị nhà chung cư

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về ban quan trị nhà chung cư, cập nhật vào ngày: 30/11/2021

Ông Hà Quang Hưng cho rằng cần có cách nhìn, cách hiểu về các quy định trong văn bản pháp luật giống nhau bởi các quy định đã tương đối đầy đủ, mặc dù vẫn còn vài quy định chưa tối ưu hết...

Có thể thấy, tranh chấp, mâu thuẫn tại các dự án bất động sản đa sở hữu là một vấn đề nóng đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết mà nút thắt lớn nhất chính là khâu quản lý, vận hành nhà chung cư.

Từ ngày 2/4/2016 tới đây, ban quản trị, thành viên ban quản trị nhà chung cư, hoặc người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chủ sở hữu nhà chung cư nếu vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư tùy theo mức đô vi phạm sẽ chịu các mức xử phạt khác nhau, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.