Đây là một trong những nội dung được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Quy định này có hiệu lực chính thức từ ngày 02/04/2016.

Theo Quy chế, ban quản trị, thành viên ban quản trị nhà chung cư nếu vi phạm tùy mức độ sẽ bị bãi miễn, thay thế và xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Còn người lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chủ sở hữu nhà chung cư nếu vi phạm thì tùy mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.Người vi phạm mà gây thiệt hại còn phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng quy định, chủ đầu tư, chủ sở hữu phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư phải lập tài khoản tại ngân hàng để tạm quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và giao lại cho Ban quản trị khi ban quản trị được thành lập trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản để nghị của ban quản trị.

Trong trường hợp chủ đầu tư không bàn giao, ban quản trị có thể đề nghị UBND cấp tỉnh cưỡng chế theo quy định của Nghị định 99/2015.

Ngoài ra, Quy chế cũng đưa ra nguyên tắc quản lý, sử dụng nhà chung cư; việc sử dụng kinh phí bảo trì chung cư; việc thành lập, bầu ban quản trị; quản lý phần chung, riêng; quy định về việc gửi xe ô tô, xe máy; phí dịch vụ; quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản trị, chủ sở hữu, người sử dụng; cách giải quyết tranh chấp...

Theo Tuấn Việt (Tổng hợp)/GIa đình Việt Nam