Bảng giá xe đạp điện HkBike mới nhất cập nhật thị trường tháng 11/2015

Tên xe đạp điện

Giá

(VNĐ)

Giá xe điện Hkbike

Hkbike Zinger Extra

 

 

 

10,900,000

 

 

 

Hkbike I - Trend

 

 

 

12,900,000

 

 

 

HkBike Zinger Color

 

 

 

8,500,000

 

 

 

HkBike Cap - A

 

 

 

 

 

10,500,000

 

 

 

 

 

Giá xe điện Mocha

Mocha Alaskan

 

 

 

 

11,200,000

 

 

 

Mocha Takuda

 

 

 

 

13,300,000

 

 

 

Mochas

 

 

 

 

12,500,000

 

 

 

Mocha Aima 946

 

 

 

11,100,000

 

 

 

Aima Moka

 

 

 

7,350,000

 

 

 

Mocha Viper

 

 

 

 

14,200,000

 

 

 

 

Mocha Millan II

 

 

 

14,000,000

 

 

 

 

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam