báo cáo thuế

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về báo cáo thuế, cập nhật vào ngày: 14/06/2024

Chính phủ đã quyết nghị thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế VAT như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bỏ quy định hướng dẫn thuế GTGT và thuế TNDN với cơ quan báo chí, sửa đổi thẩm quyền cấp sổ đỏ từ ngày 20/5/2023, áp dụng cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5/2023,... là chính sách về đất đai, thuế phí...

Nhiều doanh nghiệp phải chờ hơn 2 năm vẫn chưa được hoàn thuế, khiến nguồn vốn lưu động bị ngừng trệ, doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn.

Quy định mới đã sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

5 tháng đầu năm, số thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến, tập trung vào các khoản thu từ chứng khoán (tăng 320% so cùng kỳ), từ chuyển nhượng bất động sản (tăng 183% so cùng kỳ).