bão Podul

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bão Podul, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa ban hành Công điện số 03 CĐ/BCH về ứng phó với cơn bão số 4 có tên quốc tế là Podul.

Yêu cầu của Cục Hàng hải Việt Nam đối với các đơn vị là cần bán sát diễn biến mới nhất của cơn bão Podul để có thể thông tin kịp thời cho các phương tiện vào nới tránh trú an toàn.