biểu giá bán lẻ điện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về biểu giá bán lẻ điện, cập nhật vào ngày: 07/02/2023

Bộ Công Thương vừa có văn bản số 5923/BCT-ĐTĐL gửi các bộ ngành, địa phương lấy ý kiến các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

UBND thành phố đã có yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ cho thuê thu sai giá bán lẻ điện, cá biệt có những trường hợp thu mức giá 200% so với biểu giá bán lẻ của công ty điện lực.