Trước tình trạng nhiều chủ nhà trọ thường xuyên thu tiền điện cao hơn nhiều so với biểu giá chính thức của công ty điện lực, gây áp lực tài chính cho người đi thuê trọ, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3343/UBND-KT về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của UBND Thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương, Công an thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-ƯBND ngày 09/4/2013 của UBND Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của người dân và các cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền về quy định, chính sách giá bán lẻ điện; chủ động nắm bắt thông tin, rà soát các điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn được phân công quản lý, phối hợp với ngành điện tổ chức kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ cho thuê thu sai giá theo quy định.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tập trung rà soát, tổng hợp, bổ sung đầy đủ các điểm có nhà cho thuê để ở, thực hiện việc áp định mức sinh hoạt bậc thang theo hướng đơn giản thủ tục nhất; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền kết hợp với hướng dẫn và yêu cầu các chủ hộ cho thuê ký cam kết thực hiện thu tiền điện đúng quy định, làm cơ sở để lực lượng kiểm tra viên điện lực kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp chủ hộ vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo Sở Công Thương trước ngày 25 hàng tháng.

Sở Công Thương là đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời; khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện tốt và kiểm điểm các đơn vị chưa nghiêm túc, chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. 

Phương Mai/Reatimes.vn