bình ổn giá vật liệu xây dựng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bình ổn giá vật liệu xây dựng, cập nhật vào ngày: 29/06/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông.