Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ được kỳ vọng sẽ giải quyết được nhiều tồn tại, bất cập trong thực tiễn. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công an, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Giao thông đường bộ năm 2008, có nhiều vấn đề bất cập. Trong đó, Luật năm 2008 đồng thời điều chỉnh hai lĩnh vực khác nhau là Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội) và Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ (thuộc lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật). Đây là hai lĩnh vực rất lớn và khác nhau nhưng lại được điều chỉnh trong cùng một đạo luật dẫn đến không thể quy định đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, các quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe; cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe không được quy định trong Luật mà quy định trong Thông tư của bộ quản lý chuyên ngành, thực tiễn triển khai thực hiện còn sơ hở, bất cập. Qua các công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy, lái xe không biết chữ, có trường hợp mắc bệnh tâm thần vẫn được cấp giấy phép lái xe, có trường hợp đang trong thời gian chấp hành án vẫn được đổi giấy phép lái xe…

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cũng chưa quy định cụ thể và đầy đủ về các biện pháp tổ chức, chỉ huy, điều khiển giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông; chưa có nguyên tắc để hạn chế phương tiện cá nhân gây ra ùn tắc, đặc biệt tại các thành phố lớn; lực lượng Công an hàng ngày làm nhiệm vụ chỉ giải quyết các tình huống ùn tắc giao thông thực tế, nhưng nguyên nhân sâu xa do tổ chức giao thông bất hợp lý thì không có cơ chế tiếp thu, khắc phục các bất hợp lý.

Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập nêu trên, theo Bộ Công an, việc ban hành Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là hết sức cần thiết để giải quyết những vấn đề cấp bách thực tiễn đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/bo-cong-an-de-xuat-ban-hanh-luat-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-post81375.html