Tới thời điểm nảy, dù đã có nhiều cải thiện, song giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều đơn vị trong Bộ GTVT vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu và thấp hơn mức trung bình chung 85,6% của Bộ.

Vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký văn bản yêu cầu đốc thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án. Văn bản nêu rõ đến nay vẫn còn nhiều đơn vị chưa giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm 2021 và có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả Bộ, tiềm ẩn nguy cơ không đáp ứng yêu cầu giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

Dù đã có nhiều cải thiện, song giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều đơn vị trong Bộ GTVT vẫn chậm. (Ảnh minh họa)
Dù đã có nhiều cải thiện, song giải ngân vốn đầu tư công ở nhiều đơn vị trong Bộ GTVT vẫn chậm. (Ảnh minh họa)

Để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 96% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy mạnh giải ngân, báo cáo rõ nguyên nhân nếu không giải ngân hết kế hoạch.

Cùng với đó, đối với công tác chi trả giải phóng mặt bằng, phải đẩy nhanh thủ tục để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch. Trường hợp địa phương không thể hoàn thiện thủ tục để chi trả hết trong năm kế hoạch, thực hiện điều chỉnh cơ cấu phân khai kế hoạch số vốn dự kiến chi trả giải phóng mặt bằng không giải ngân hết để tiếp tục giải ngân khối lượng các hạng mục xây lắp đã thi công hoàn thành trong năm 2021, đủ điều kiện thanh toán nhưng hết kế hoạch.

Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư có trách nhiệm đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng các hạng mục đã thi công hoàn thành trong năm 2021 để thanh toán trước 31/1/2022.

Trước đó, Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông Vân tải) cho biết, năm 2021, tổng kế hoạch vốn của Bộ là 43.201 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 12/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được hơn 37.170 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Để kết quả giải ngân kế hoạch cả năm đạt tối thiểu 96% đáp ứng mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 63 của Chính phủ, tới hết tháng 1/2022, Bộ phải tiếp tục giải ngân tối thiểu 4.494 tỷ đồng.

Về việc tháo gỡ những khó khăn khác, Bộ GTVT đã gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố về việc ưu tiên "luồng xanh" cho xe vận chuyển máy móc, vật liệu xây dựng vào công trường để thực hiện các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia.

Sớm triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022

Mặt khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có Văn bản số 9481/BKHĐT-TH gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 và cập nhật kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công.

Bộ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị qua đó báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, cập nhật kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (bao gồm số đã điều chỉnh) của từng dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 10/01/2022, để làm cơ sở rà soát báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định.

Năm 2022, là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Với mục tiêu thực hiện thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 việc triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 có vai trò, ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo năng lực sản xuất mới, thu hút đầu tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bên cạnh các đơn vị có kết quả giải ngân tốt, tính đến hết tháng 12/2021, một số đơn vị vẫn có kết quả giải ngân chưa đáp ứng yêu cầu, thấp hơn mức trung bình chung của Bộ Giao thông Vận tải (85,6%) như: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban quản lý dự án Đường thủy, Ban Ban quản lý dự án 2, Ban Ban quản lý dự án 85, các Sở Giao thông Vận tải: Hà Nam, Cà Mau, Kon Tum, Thanh Hóa.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bo-gtvt-don-doc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-con-ton-dong-63122.html