bổ sung

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về bổ sung, cập nhật vào ngày: 15/08/2022

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định đặt tên 27 đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố trên địa bàn.

Nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Bộ TN-MT cho biết, đang tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai một cách căn bản, toàn diện dựa trên đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Bộ LĐTB&XH đã có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để có nhiều người lao động (NLĐ) được tiếp cận gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ lùi thời hạn trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Nhà để sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở một cách tổng thể.

Bắt đầu từ ngày 1-4-2019, theo Thông tư số 09/2019/TT-BTC, danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam sẽ có những sửa đổi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định công bố 4 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 13 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 1 thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.