Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu đến cảng của thương nhân đầu mối, Bộ Tài chính thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu.

 Bộ Tài chính thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, trên cơ sở tổng hợp báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước...
Bộ Tài chính thông báo phương án điều chỉnh một số khoản phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, trên cơ sở tổng hợp báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, premium trong nước...

Cụ thể, mặt hàng xăng nền để phối trộn xăng E5RON92 có mức tính chi phí 730 đồng/lít, tăng 90 đồng/lít so với định mức hiện hành. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 1.230 đồng/lít, tăng 500 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa giữ nguyên mức chi phí 1.740 đồng/lít. Mặt hàng dầu mazut ở mức 1.220 đồng/kg, giảm 70 đồng/kg.

Premium trong nước để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế xăng E5RON92 ở mức 670 đồng/lít; giảm 650 đồng/lít. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 700 đồng/lít, giảm 640 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 200 đồng/lít, tăng 170 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 760 đồng/lít.

Chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về tới cảng để tính giá cơ sở xăng dầu (với nguồn xăng dầu trong nước) đối với xăng nền pha chế xăng E5RON92 ở mức 290 đồng/lít; giữ nguyên so với trước đó. Mặt hàng Xăng RON95 ở mức 270 đồng/lít, giảm 10 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel 0,05S ở mức 230 đồng/lít, giảm 10 đồng/lít so với hiện hành. Mặt hàng dầu hỏa 470 đồng/lít.

Trước đó, hồi giữa tháng 11/2022, Bộ Tài chính đã thông báo về việc tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu.

Cụ thể, xăng nền để phối trộn xăng E5 RON 92 là 640 đồng/lít; xăng RON 95 là 1.280 đồng/lít; dầu diesel 730 đồng/lít; dầu hỏa là 1.740 đồng/lít.

Đồng thời, Bộ đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp để việc tăng chi phí định mức này không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành.

Theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức do Bộ Tài chính xác định và thông báo hàng năm để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu.

Giá cơ sở xăng dầu = Giá xăng dầu nguồn nhập khẩu x Tỷ trọng % sản lượng xăng dầu nhập khẩu + Giá xăng dầu nguồn trong nước x Tỷ trọng % sản lượng xăng dầu trong nước.

Đối với giá xăng dầu nguồn nhập khẩu = Giá xăng dầu thế giới + Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam (gồm +/- Premium là yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng nhập khẩu xăng dầu; chi phí bảo hiểm; chi phí vận chuyển; chi phí phát sinh khác) + Chi phí kinh doanh định mức + Mức trích lập Quỹ bình ổn giá + Lợi nhuận định mức + Chi phí thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) + Phí, trích nộp khác.

Giá xăng dầu nguồn trong nước = Giá xăng dầu thế giới +/- Premium (yếu tố điều chỉnh giá trong hợp đồng nhập khẩu xăng dầu) + Chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng + Chi phí kinh doanh định mức + Mức trích lập Quỹ bình ổn giá + Lợi nhuận định mức + Thuế, phí, trích nộp khác.

Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá các sản phẩm xăng dầu được giao dịch trên thị trường quốc tế.

Premium trong nước chỉ có giá trị để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước trong công thức giá cơ sở theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Khoản chi phí này được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo sản lượng xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mua từ thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu hoặc từ doanh nghiệp được giao quyền bao tiêu toàn bộ sản phẩm xăng dầu của nhà máy lọc dầu trong kỳ tính toán.

Premium đưa vào tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước tối đa không cao hơn giá thế giới bình quân nhân với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với mặt hàng xăng dầu theo cam kết quốc tế (trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thấp nhất đối với xăng dầu lớn hơn 0%). Giá thế giới bình quân làm cơ sở so sánh được xác định trên cơ sở bình quân theo sản lượng của giá xăng dầu thế giới thực tế mua bán của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong kỳ tính toán.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-dieu-chinh-dinh-muc-trong-gia-co-so-xang-dau-75665.html