Về dầu thô, lượng nhập khẩu cũng đạt 1 triệu tấn, tương đương giá trị 621 triệu USD, tăng gần 44% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, trong tháng 1/2023, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR) đã sản xuất và xuất bán khoảng 590.000 tấn sản phẩm các loại cho thị trường.

Năm 2022, cả nước đã nhập khẩu 8.874.959 tấn xăng dầu, trị giá 8,9 tỷ USD, tăng 27,7% về lượng và tăng 118,5% về kim ngạch so với năm 2021.

Trong đó, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc, chiếm 36 - 37% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 3.222.662 tấn, trị giá 3,3 tỷ USD, tăng 96,2% về lượng và tăng 72% về kim ngạch so với năm 2021. Thị trường tiếp theo là Singapore, chiếm hơn 16% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong năm 2022, đạt 1.490.073 tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, tăng 17,7% về lượng và tăng 91,3% về kim ngạch.

Trong năm 2022, Việt Nam cũng nhập khẩu từ Malaysia 1.415.069 tấn, trị giá 1,29 tỷ USD, còn nhập khẩu từ Thái Lan đạt 1.080.850 tấn, trị giá 1,15 tỷ USD.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nhap-khau-xang-dau-thang-1-tang-hon-90-20230220103749.htm