Theo Bộ Tài chính, căn cứ theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Thông tư số 153/2013/TT-BTC thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính khẳng định, toàn bộ số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông sẽ được nộp vào ngân sách

Trước đó, dư luận rộ lên thông tin cảnh sát giao thông sẽ được giữ lại 70% số tiền phạt vi phạm hành chính của người vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa theo Thông tư 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007.

Đặc biệt, thông tin này đưa ra ngay trong lúc Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa được Chính phủ ban hành cuối tháng 12/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2020. Mức phạt vi phạm hành chính tăng nặng đối với người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia, cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng và tịch thu bằng lái 24 tháng.

Bộ Tài chính khẳng định, năm 2007, để khắc phục tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cao, kịp thời hỗ trợ các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là mua sắm trang bị, phương tiện phục vụ công việc.

Ngày 25/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2007/TT-BTC quy định tiền phạt vi phạm hành chính được phân bổ cho các lực lượng, trong đó có lực lượng Công an giao thông, Thanh tra giao thông vận tải (bao gồm cả Trạm cân kiểm tra xe, Cảng vụ đường thủy nội địa) với các tỷ lệ phân bổ cụ thể.

Tuy nhiên, đến ngày 06/12/2013, Thông tư 89/2007/TT-BTC nêu trên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.

Bộ Tài chính dẫn giải: Tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 153/2013/TT-BTC nêu rõ: “Tiền thu phạt vi phạm hành chính được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước...”.

Như vậy, không có chuyện cảnh sát giao thông được giữ 70% số tiền xử phạt vi phạm hành chính của người tham gia giao thông, trong đó có người vi phạm các nồng độ cồn bị xử phạt như thông tin chưa chính thức nêu ra.

Theo Báo Dân Sinh