BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH, cập nhật vào ngày: 20/06/2021

Chiều ngày 13/4/2021, tại Hội nghị báo cáo nhiệm kỳ 2016-2021 của Bộ Tài chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã bàn giao công việc cho người kế nhiệm- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc.

Ngày 7/4, các Bộ trưởng Tài chính các nước G20 đã tiến hành họp theo hình thức trực tuyến nhằm thảo luận cách hợp tác về chính sách kinh tế để cùng phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Ngành tài chính tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương; trong đó từ năm 2019 dành 40% tăng thu thực hiện của ngân sách trung ương...

Sau nhiều nỗ lực của Chính phủ để tạo ra môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển thì nay tôi rất bất ngờ khi được thông tin, Bộ Tài chính biết “bắn nhầm quân mình” mà vẫn để cấp dưới bắn mãi.