các bệnh mắt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về các bệnh mắt, cập nhật vào ngày: 08/08/2022

Không cần thăm khám, thầy lang quảng cáo có thể chữa các bệnh cận thị, loạn thị, viễn thị, mộng mắt, viêm mi mắt… nặng đến mức độ nào cũng khỏi sau vài lần nhỏ thuốc do mình tự chế.