cách chỉnh icon trên màn hình iPad

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cách chỉnh icon trên màn hình iPad, cập nhật vào ngày: 28/10/2021

Apple đã đưa ra tính năng cực kỳ thông minh và làm thỏa mãn những người ưa nhỏ gọn đó là người dùng có thể tuỳ chỉnh kích cỡ biểu tượng ứng dụng trên màn hình chính cảu iPad..