cài mặc định ứng dụng Facebook

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cài mặc định ứng dụng Facebook, cập nhật vào ngày: 25/02/2021

Cùng với đó, ứng dụng Facebook không thể được gỡ bỏ hoàn toàn trên những chiếc điện thoại này.