Cấm bay 737 MAX

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về cấm bay 737 MAX, cập nhật vào ngày: 21/10/2020

Do lệnh cấm máy bay 737 MAX ảnh hưởng đến doanh thu trầm trọng, hãng Boeing có thể sẽ ngừng sản xuất mẫu máy bay này.